مطالب توسط

سامانه اطلاع رسانی مرکز مثبت زندگی 9920

با توجه به اهمیت سلامتی و ارائه خدمات مناسبتر و بهتر، خدمات بصورت از راه دور ، تلفنی و.. انجام میگردد تهران، میدان معلم، خیابان تختی، پلاک 24، بهزیستی ذوالفقاری شماره تلفن: 75 833 666 – 021 کدپستی: 1371798868 www.MyLifePlus.ir